Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Επιμέλεια Κειμένων

  Επιμέλεια Κειμένων – Βιβλίων

  Επιμέλεια Κειμένων – Βιβλίων – Αφήστε το «στίγμα» σας μέσω της επιτυχούς  επιμέλειας του πονήματος σας

  Η επιμέλεια κειμένων αποτελεί το σημαντικότερο στάδιο για έναν συγγραφέα  προκειμένου το έργο του να τελειοποιηθεί και να αναδειχθεί. Όσο καλά κι αν χειρίζεται τον γραπτό λόγο κρίνεται αδύνατο να αποφύγετε συντακτικά, εννοιολογικά και γραμματικά λάθη. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο συγγραφέας δύναται να συγγράψει ένα αξιόλογο κείμενο από πλευράς περιεχομένου αλλά να παρουσιάζει υφολογικές αδυναμίες.

  Η επιμέλεια κειμένων αποτελεί ένα πεδίο το οποίο είναι συνυφασμένο με την εκδοτική διαδικασία. Είναι δε άρρηκτα συνδεδεμένο με την άρτια παρουσίαση των κειμένων (βιβλία, άρθρα, εφημερίδες, περιοδικά) που τίθενται προς έκδοση ή δημοσίευση.

  Η επιμέλεια κειμένων περιλαμβάνει τη φιλολογική, τη γλωσσική επιμέλεια και παράλληλα τη διόρθωση ορθογραφικών, γραμματικών και συντακτικών λαθών. Επιπλέον, ο επιμελητής κειμένων προβαίνει στη δομική καθολική επεξεργασία των κειμένων, προκειμένου να εγκριθούν για έκδοση. Είναι μία διαδικασία υψηλών απαιτήσεων τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπεδο χρόνου εργασίας. Η Academynet δεσμεύεται:

  • Στην πραγματοποίηση διορθώσεων των ορθογραφικών, γραμματικών και συντακτικών λαθών που παρουσιάζει το κείμενο σας
  • Στην ύπαρξη συνοχής και γλωσσικής σαφήνειας των γραφομένων σας
  • Στην ύπαρξη σωστής δομής η οποία θα χαρακτηρίζεται από λογική σειρά και συνέχεια των νοημάτων στο κείμενο σας
  • Στον εντοπισμό τυχόν πλατειασμών και υφολογικών αδυναμιών εξισορροπώντας τα όποια δομικά προβλήματα
  • Στη διόρθωση των γραφομένων που παρεμβάλλονται εμβόλιμα εντός του πονήματος και δημιουργούν νοηματικές ασάφειες ή αστοχίες
  • Στον γλωσσικό έλεγχο του πονήματος σας, τηρώντας τους γλωσσικούς και συμβατικούς κανόνες
  • Στον τεχνικό έλεγχο του κειμένου σας τηρώντας τους τυπογραφικούς κανόνες
  • Στην επισήμανση οποιουδήποτε λάθους, ανακόλουθου και ανακρίβειας τα οποία διασπούν την ομαλή ροή του νοήματος κειμένου

  Η Academynet που φημίζεται για τις υψηλής ποιότητας συγγραφικές υπηρεσίες της, αναλαμβάνει υπεύθυνα και το κομμάτι της επιμέλειας κειμένων. Επικοινωνήστε κι εσείς με την Academynet, ώστε να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να αφήσετε ανεξίτηλη τη δική σας πνευματική «σφραγίδα» μέσω της αποτελεσματικής επιμέλειας του κειμένου σας.

  Επιπλέον, προσφέρουμε την υπηρεσία «Επιμέλεια Κειμένων» σε χαμηλό κόστος με σύγχρονους τρόπους πληρωμής!

  Εμείς δεν αναλαμβάνουμε απλώς τη διόρθωση των κειμένων σας αλλά αφήνουμε το «στίγμα» μας μέσω της επιτυχούς  επιμέλειας του πονήματος σας.

  Ζητήστε τώρα μια δωρεάν κοστολόγηση για την υπηρεσία «Επιμέλεια Κειμένων» συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας ή αποστέλλοντας μας email.