Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Τεστ Επαγγελμ. Προσ/σμού

  Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  Το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για να ανακαλύψετε τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα και τις κλίσεις σας!

  Η επιλογή ακαδημαϊκού πεδίου και προγράμματος αποτελεί κρίσιμη απόφαση για τη ζωή ενός νέου διότι καθορίζει το μέλλον του. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων προσανατολίζεται σε κατευθύνσεις που στην πορεία αποδεικνύονται εσφαλμένες.

  Αναμφιβόλως, η επιλογή ακαδημαϊκού πεδίου πρέπει να λαμβάνεται με σύνεση, περίσκεψη και αυτογνωσία, έγκαιρα και με έγκυρο τρόπο. Επομένως, η κατάκτηση της αυτογνωσίας θεωρείται επιβεβλημένη  ώστε να εντοπιστούν οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά των υποψηφίων σπουδαστών (προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου).

  Ο στόχος της Mastera είναι να σας κατευθύνει σωστά ώστε ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν λανθασμένες επιλογές σας μελλοντικά.

  Επομένως, σας παρέχει το αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Horizon, προκειμένου να εντοπίσετε τις κλίσεις  σας και τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα.

  Ελάτε στη Mastera ώστε να σας παράσχει το εργαλείο που θα σας καθοδηγήσει να επιλέξετε το ακαδημαϊκό πεδίο και πρόγραμμα που πραγματικά σας ταιριάζει, βάσει των ενδιαφερόντων σας.

  Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που επιχειρούν να το γνωρίσουν!!!

   

  Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Horizon

  Η Mastera παρέχει το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Horizon το οποίο βασίζεται στη γενικώς αποδεκτή τυπολογία των έξι τύπων ενδιαφερόντων του Holland (πρακτικός, ερευνητικός, καλλιτεχνικός, κοινωνικός, επιχειρηματικός, συμβατικός τύπος).

  Εμείς σας παρέχουμε 2 τύπους τεστ Horizon. Το πρώτο, Horizon Λύκειο, απευθύνεται σε αποφοίτους λυκείου οι οποίοι επιθυμούν καθοδήγηση ώστε να επιλέξουν τη σχολή και την ειδικότητα που τους ταιριάζει για προπτυχιακές σπουδές. Το δεύτερο τεστ, Horizon Masters, απευθύνεται σε αποφοίτους προπτυχιακών σπουδών οι οποίοι επιζητούν αντικείμενο εξειδίκευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

  Οι εξεταζόμενοι απαντούν σε ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων, ώστε να εντοπιστούν τα επιστημονικά πεδία που ανταποκρίνονται στα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Τα αποτελέσματα τα λαμβάνει άμεσα ο εξεταζόμενος ως εξατομικευμένη προσωπική έκθεση 30 σελίδων. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν έγχρωμα ιστογράμματα, πίνακες και επεξηγηματικά συνοδευτικά κείμενα.

  Η συμπλήρωση του τεστ διαρκεί περίπου 20 – 30 λεπτά. Κατά τη διάρκεια του τεστ οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν σε 190 ερωτήσεις (εξαβάθμιας κλίμακας) οι οποίες αναφέρονται σε 38 επαγγελματικές δραστηριότητες (κατηγορίες). Μέσω της εξαβάθμιας κλίμακας  εντοπίζεται ο βαθμός στον οποίο θα τους ενδιέφερε να ασχοληθούν επαγγελματικά με κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες/κατηγορίες. Επιπλέον, πληροφορούνται για τα πιο σχετικά επαγγέλματα που ανήκουν σε καθεμία από τις κατηγορίες αυτές. Ακολούθως,  παρατίθενται οι σχολές που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά του κάθε ερωτώμενου, καθώς και τα επιστημονικά πεδία που περιέχουν τις πιο σχετικές σχολές ταξινομημένες από την πιο σχετική προς τη λιγότερο σχετική. Επισημαίνεται ότι οι σχολές που προτείνονται υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο.

  Τα πλεονεκτήματα του τεστ Horizon:

  • Η ταχύτητα, η ακρίβεια, η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και η σαφήνεια των συμπερασμάτων που εξάγει.
  • Είναι σταθμισμένο και δοκιμασμένο στην πράξη επί σειρά ετών σε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων με απόλυτη επιτυχία
  • Χορηγείται με εύχρηστο και φιλικό τρόπο μέσω ερωτηματολογίων σε υπολογιστή
  • Οι ερωτήσεις είναι διαβαθμισμένης κλίμακας ώστε τα αποτελέσματα να είναι αντικειμενικά και έγκυρα
  • Η έκθεση εμφανίζει τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του ερωτώμενου αντιστοιχίζοντας τα με τον κωδικό του μηχανογραφικού δελτίου όπως και τη σχολή στην οποία αντιστοιχεί ο κωδικός αυτός.
  • Προσδιορίσει τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα σας
  • Σας ενημερώνει ως προς το ποιες σχολές σας οδηγούν στα επαγγέλματα που μπορείτε να ασκήσετε με επιτυχία.
  • Καταδεικνύει τις επαγγελματικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα σας.

  Επίσης σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές με σύγχρονους τρόπους πληρωμής!

  Συμπληρώστε τη φόρμα Επικοινωνίας ή αποστείλετε μας email ώστε να σας χορηγήσουμε το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού