Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Academynet
  26/02/2018
  Φοιτητικές Εργασίες Χωρίς σχόλια

  Οδηγίες Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών (Μέρος Δ)

  Οδηγίες Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών (Μέρος Δ) Όταν ξεκινήσετε τη συγγραφή μια φοιτητικής εργασίας να λάβετε υπόψιν τις ακόλουθες οδηγίες συγγραφής φοιτητικών εργασιών: Να προσέχετε στο κυρίως μέρος να αναπτύσσετε τα επιχειρήματα σας από παράγραφο σε παράγραφο και από ενότητα σε ενότητα με επαγωγικό τρόπο. Ήτοι, η μετάβαση από το ένα τμήμα του κειμένου στο άλλο, […]

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  Academynet
  24/02/2018
  Φοιτητικές Εργασίες Χωρίς σχόλια

  Οδηγίες Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών (Μέρος Γ)

  Οδηγίες Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών (Μέρος Γ) Όταν ξεκινήσετε τη συγγραφή μια φοιτητικής εργασίας να λάβετε υπόψιν τις ακόλουθες οδηγίες συγγραφής φοιτητικών εργασιών: Στις υποσημειώσεις κάνετε επίσης πάντα αναφορά στην πηγή, περικλείοντας σε παρένθεση το επώνυμο του συγγραφέα και τη χρονολογία. Σε περίπτωση που παραθέσετε αυτούσιο απόσπασμα στην υποσημείωση, αναφέρετε και τον αριθμό της σελίδας της […]

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  Academynet
  19/02/2018
  Φοιτητικές Εργασίες Χωρίς σχόλια

  Οδηγίες Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών (Μέρος Β)

  Οδηγίες Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών (Μέρος Β) Όταν ξεκινήσετε τη συγγραφή μιας φοιτητικής εργασίας να λάβετε υπόψιν τις ακόλουθες οδηγίες συγγραφής φοιτητικών εργασιών: Η συνοχή μεταξύ των παραγράφων και η σύνδεση των προτάσεων δεν πραγματοποιείται πάντα με τη χρήση διαρθρωτικών λέξεων όπως: ‘’Επιπλέον’’, ‘’Συνεπώς’’, κτλ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε αν αυτές οι συνεπαγωγές πράγματι ισχύουν και αν λ.χ. […]

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  Academynet
  15/02/2018
  Φοιτητικές Εργασίες Χωρίς σχόλια

  Οδηγίες Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών (Μέρος Α)

  Οδηγίες Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών Όταν ξεκινήσετε τη συγγραφή μιας φοιτητικής εργασίας να λάβετε υπόψιν τις ακόλουθες οδηγίες συγγραφής φοιτητικών εργασιών: Να κατανοήσετε πρωτίστως το θέμα της εργασίας και να εξετάζετε αν το περιεχόμενο της απαντά τα ερωτήματα του θέματος. Στην αρχή γράφετε τον τίτλο της εργασίας. Επίσης, κάποιες φορές γράφετε και υπότιτλο ώστε να εξειδικεύσετε […]

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  Academynet
  14/02/2018
  Μη κατηγοριοποιημένο Χωρίς σχόλια

  Συγγραφή φοιτητικών Εργασιών – Γραμματική

  Συγγραφή φοιτητικών Εργασιών – Γραμματική Κατά τη Συγγραφή φοιτητικών Εργασιών να προσέχετε τα εξής: Προσοχή στους γραμματικούς χρόνους. Στις εργασίες βιβλιογραφικής επισκόπησης χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις ο αόριστος χρόνος, διότι αναφέρεστε σε κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν. Ωστόσο, πρέπει να εναλλάσσετε τους χρόνους στην εργασία αναλόγως με τον χρόνο που συνέβησαν. Όταν όμως κάνετε […]

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  Academynet
  08/02/2018
  Εκπαίδευση Χωρίς σχόλια

  Μεταπτυχιακά Προγράμματα – Κόστος ή επένδυση;

  Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Κόστος ή επένδυση; Είστε μακροχρόνια άνεργοι και επιθυμείτε να λάβετε μία θέση εργασίας η οποία συγκλίνει των προσόντων σας; Ωστόσο, τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται και η λήψη μίας θέσης εργασίας φαντάζει ουτοπικό σενάριο για εσάς; Μήπως η λήψη ενός μεταπτυχιακού τίτλου σας προσδώσει συγκριτικό πλεονέκτημα ώστε να αποκτήσετε τη θέση εργασίας που επιθυμείτε; […]

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  Academynet
  04/02/2018
  Εκπαίδευση - Μεταπτυχιακά Χωρίς σχόλια

  Τα 11 Δωρεάν Μεταπτυχιακά Προγράμματα του 2018

  Τα 11 Δωρεάν Μεταπτυχιακά Προγράμματα του 2018 Κάθε χρόνο, στα πλαίσια των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, πολλά πανεπιστήμια παρέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους δωρεάν! Δείτε παρακάτω τη λίστα των πανεπιστημίων που παρέχουν Δωρεάν Μεταπτυχιακά Προγράμματα κατά το έτος 2018 και κάντε αίτηση (σε όσα δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων).   1) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις […]

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  Academynet
  03/02/2018
  Φοιτητικές Εργασίες Χωρίς σχόλια

  Βιβλιογραφικές Αναφορές – Μορφοποίηση (Μέρος Β)

  Βιβλιογραφικές Αναφορές – Μορφοποίηση  (Μέρος Β) Η μορφοποίηση που πρέπει να ακολουθείται κατά τη συγγραφή μιας φοιτητικής εργασίας είναι: Όλες οι εικόνες, σχεδιαγράμματα, πίνακες, γραφήματα πρέπει να αριθμούνται με βάση τον αριθμό του κεφαλαίου στον οποίο παρατίθενται. Αν για παράδειγμα θέλετε να παραθέσετε μία εικόνα στο κεφάλαιο 2 τότε θα λάβει την αρίθμηση Εικ.2.1. Έπεται […]

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ