Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Μη κατηγοριοποιημένο

  Academynet
  14/02/2018
  Μη κατηγοριοποιημένο Χωρίς σχόλια

  Συγγραφή φοιτητικών Εργασιών – Γραμματική

  Συγγραφή φοιτητικών Εργασιών – Γραμματική Κατά τη Συγγραφή φοιτητικών Εργασιών να προσέχετε τα εξής: Προσοχή στους γραμματικούς χρόνους. Στις εργασίες βιβλιογραφικής επισκόπησης χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις ο αόριστος χρόνος, διότι αναφέρεστε σε κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν. Ωστόσο, πρέπει να εναλλάσσετε τους χρόνους στην εργασία αναλόγως με τον χρόνο που συνέβησαν. Όταν όμως κάνετε […]

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  Academynet
  20/01/2018
  Μη κατηγοριοποιημένο Χωρίς σχόλια

  Μορφοποίηση – Βιβλιογραφικές Αναφορές (Μέρος Α)

  Μορφοποίηση – Βιβλιογραφικές Αναφορές (Μέρος Α) Κατά τη μορφοποίση της φοιτητικής σας εργασίας να προσέχετε τα ακόλουθα: Όλες οι εικόνες, σχεδιαγράμματα, πίνακες, γραφήματα, είτε παρατίθενται στο κείμενο είτε στο παράρτημα, πρέπει να φέρουν λεζάντα. Το μέγεθος γραμματοσειράς πρέπει να είναι 10 ή 11 pt και να υπάρχει αρίθμηση τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αρίθμηση του Πίνακα, εικόνας […]

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ