Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Έλεγχος Λογοκλοπής

  Έλεγχος Λογοκλοπής

  Έλεγχος Λογοκλοπής Φοιτητικών Εργασιών και Κειμένων Ιστοσελίδων

  Ο έλεγχος λογοκλοπής αποτελεί μια επιβεβλημένη εργασία πριν την παράδοση ενός επιστημονικού συγγράμματος. Αδιαμφισβήτητα η εκπόνηση μιας εργασίας αποτελεί ένα δύσκολο έργο για τον φοιτητή. Πολλοί από τους φοιτητές  λαμβάνουν αρνητική ανατροφοδότηση από τον επιβλέποντα καθηγητή σας επειδή εντοπίζεται μεγάλο ποσοστό λογοκλοπής στη φοιτητική τους εργασία. Αναμφίβολα, η χρησιμοποίηση επιστημονικού λόγου χωρίς την παράθεση ολόκληρων αποσπασμάτων αυτολεξεί, θεωρείται για τον φοιτητή ένα απαιτητικό έργο. Η χρήση αυτούσιων αποσπασμάτων από τη βιβλιογραφία και η μη σωστή χρησιμοποίηση παραπομπών εντός του κειμένου, οδηγούν στη λογοκλοπή. Η ελεύθερη απόδοση κειμένου είναι μία ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία και πολλοί φοιτητές υποπίπτουν στο παράπτωμα της λογοκλοπής.  Οπότε, αν δεν είστε απόλυτα σίγουροι για την εγκυρότητα της εργασίας σας, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, ελάτε στην Academynet.  Η Academynet έχει στη διάθεση της το πιο σύγχρονο λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής, για να διασφαλίσει την αξιοπιστία του έργου σας. Στη συνέχεια, η Academynet σας ενημερώνει με ακρίβεια για το ποσοστό λογοκλοπής που εμφανίζει η εργασία σας. Σε περίπτωση που το έργο σας εμφανίζει μεγάλο ποσοστό λογοκλοπής, η Academynet μπορεί να σας υποστηρίξει στη διόρθωση της. Η ποιότητα και οι περγαμηνές της Academynet αποτελούν το μεγαλύτερο εχέγγυο προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του κειμένου σας.

  Οποιαδήποτε εργασία κι αν έχετε αναλάβει και δεν είστε σίγουροι για το ποσοστό λογοκλοπής που εμφανίζει, η Academynet σας δίνει αξιόπιστη ενημέρωση για τον βαθμό εγκυρότητας του εγγράφου σας.

  Επίσης, η Academynet προσφέρει την υπηρεσία ελέγχου λογοκλοπής και στις επιχειρήσεις που διαθέτουν ιστοσελίδες εκ των οποίων τα κείμενα απαιτείται να είναι απαλλαγμένα από λογοκλοπή. Να θυμάστε ότι εάν υποπέσετε σε παράβαση λογοκλοπής υπόκεισθε σε ποινικές κυρώσεις.

  Ζητήστε τώρα μια δωρεάν κοστολόγηση για τον έλεγχο λογοκλοπής των κειμένων σας μέσω της συμπλήρωσης της Φόρμας Επικοινωνίας ή μέσω email.