Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Marketing Plan

  Marketing Plan

  Marketing PlanO Οδικός Χάρτης προς την Επιτυχία της Επιχείρησης σας

  Το marketing plan είναι ένας Οδικός Χάρτης προς την Επιτυχία της επιχείρησης σας. Αποτελεί μια αλληλουχία ενεργειών που όταν ολοκληρωθούν, οδηγούν την επιχείρηση σας σε αύξηση της κερδοφορίας και την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στην αγορά που στοχεύετε. Είναι ουσιαστικά μία λεπτομερής έκθεση που χαρτογραφεί τα βήματα της εταιρείας προς την επίτευξη των στόχων της. Επισημαίνεται ότι το επιτυχημένο marketing plan βασίζεται σε δύο άξονες: την Έρευνα και την Ανάλυση.

  Ωστόσο, κατά τη σύνταξη του marketing plan πρέπει να διασαφηνιστεί πρωτίστως η παρούσα θέση της εταιρείας στην αγορά. Έπεται  να τεθούν οι στόχοι της, να ερευνηθεί διεξοδικά η αγορά, να προσδιοριστεί η αγορά – στόχος. Ακολούθως, να καθοριστεί ο χάρτης ανταγωνισμού και να οριστεί η τιμολογιακή πολιτική και τέλος να καταγραφεί το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του marketing plan.

  Επομένως, η σύνταξη του είναι μία διαδικασία υψηλών απαιτήσεων τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπεδο χρόνου εργασίας. Η Academynet μπορεί να σας βοηθήσει:

  • Στην κατανόηση της αγοράς στην οποία βρίσκεται και δραστηριοποιείται η εταιρεία καθώς και της θέσης της,
  • Στον καθορισμό της αγοράς – στόχος, στην οποία απευθύνεται το νέο προϊόν της εταιρείας,
  • Στον καθορισμό του χάρτη ανταγωνισμού, κατά τον οποίο θα ανευρεθούν οι ανταγωνιστές καθώς και οι ενέργειες και τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους,
  • Στον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής, στη διανομή και στη χωροθέτηση του προϊόντος,
  • Στην εύρεση του δυνατού σημείου της εταιρείας που θα προσδώσει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά
  • Στον προσδιορισμό των στόχων της εταιρείας καθώς και των πολιτικών ως προς την επίτευξη τους,
  • Στον καθορισμό του κεφαλαίου που πρέπει να επενδυθεί ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι,
  • Στην εκτενή ανάλυση της αγοράς (SWOT, PESTEL, Porter’s five forces analysis)
  • Στον καθορισμό των ενεργειών προσέλκυσης της αγοράς – στόχος

  Ελάτε στην Academynet να ενισχύσει την κερδοφορία της επιχείρησης σας μέσω της σύνταξης ενός άρτια διαμορφωμένου Marketing Plan!!