Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Blog

  Academynet
  14/02/2018
  Μη κατηγοριοποιημένο Χωρίς σχόλια

  Συγγραφή φοιτητικών Εργασιών – Γραμματική

  Συγγραφή φοιτητικών Εργασιών – Γραμματική

  Κατά τη Συγγραφή φοιτητικών Εργασιών να προσέχετε τα εξής:

  • Προσοχή στους γραμματικούς χρόνους. Στις εργασίες βιβλιογραφικής επισκόπησης χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις ο αόριστος χρόνος, διότι αναφέρεστε σε κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν. Ωστόσο, πρέπει να εναλλάσσετε τους χρόνους στην εργασία αναλόγως με τον χρόνο που συνέβησαν. Όταν όμως κάνετε αναφορά σε καταστάσεις που συμβαίνουν στο παρόν θα χρησιμοποιείται ο ενεστώτας. Για τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων θα χρησιμοποιείτε πάντα τον μέλλοντα χρόνο. Επίσης, για αναφορές στο μέλλον ή προβλέψεις να χρησιμοποιείτε μέλλοντα χρόνο.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Λάθος χρόνος: Στο Κεφάλαιο 3 θα περιγραφεί. Σωστός χρόνος: Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται.

  • Να αποφεύγετε τη χρήση α΄ ενικού προσώπου κατά τη συγγραφή εργασιών «στην παρούσα μελέτη θα παρουσιάσω….». Προτιμότερο είναι να χρησιμοποιείτε γ’ ενικό πρόσωπο «ο ερευνητής αναφέρει..». Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε άλλη απρόσωπη αναφορά όπως είναι η αλλαγή του υποκειμένου «Η παρούσα εργασία παρουσιάζει/εξετάζει…». Ωστόσο, είναι πιο ορθό να χρησιμοποιείτε εκτεταμένα παθητική φωνή «η παρούσα εργασία/μελέτη πραγματεύεται..». ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: Η αλλαγή του υποκειμένου και η παθητική φωνή χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στις εργασίες τύπου βιβλιογραφικής επισκόπησης.
  • Στις ερευνητικές εργασίες ισχύει ό,τι και στις βιβλιογραφικές με εξαίρεση τις περιπτώσεις που καλείστε να σχολιάσετε τα αποτελέσματα. Για τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων ποτέ δεν χρησιμοποιείτε εκφράσεις α΄ πληθυντικού προσώπου «ανακαλύψαμε ότι…». Διότι απευθύνεστε στους αναγνώστες και αν χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις δίνετε την εντύπωση ότι εσείς μαζί με τον αναγνώστη διεξαγάγατε την έρευνα και στη συνέχεια εξαγάγατε μαζί τα αποτελέσματα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να γράψετε: «μπορούμε να δούμε ότι …» στις περιπτώσεις που επρόκειτο να αναφερθείτε παρακάτω σε κάποιες πληροφορίες. Αυτή η διατύπωση είναι σωστή στην προκειμένη περίπτωση, καθώς  σημαίνει ότι ο συγγραφέας (εσείς) και ο αναγνώστης μπορούν να δουν μαζί αυτό που παρατίθεται στη συνέχεια.
  • Όταν όμως θέλετε να περιγράψετε τα αποτελέσματα της έρευνας να χρησιμοποιείτε γ’ ενικό πρόσωπο και τον αόριστο χρόνο. Για παράδειγμα: «Ο ερευνητής/συγγραφέας διαπίστωσε κατά τη διάρκεια της μελέτης ότι…». Ειδάλλως, να χρησιμοποιείτε παθητική φωνή ως εξής: «Διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης ότι…».
  • Για τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων στις ερευνητικές εργασίες να χρησιμοποιείτε α’ ενικό πρόσωπο μόνο όταν είναι απαραίτητο να παρουσιάσετε την προσωπική σας άποψη. Σε αυτές τις περιπτώσεις να χρησιμοποιείτε φράσεις όπως: «Θεωρώ/πιστεύω ότι..», κτλ.

   

  Share this...
  Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter

  Σχόλιο