Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Blog

  Academynet
  14/04/2018
  Φοιτητικές Εργασίες Χωρίς σχόλια

  Οδηγίες παράθεσης βιβλιογραφικών παραπομπών (Μέρος Α)

  ACADEMYNET Πληροφορίες

  Οδηγίες παράθεσης βιβλιογραφικών παραπομπών  (Μέρος Α)

  Όταν ξεκινήσετε τη συγγραφή μια φοιτητικής εργασίας να λάβετε υπόψιν τις ακόλουθες οδηγίες παράθεσης βιβλιογραφικών παραπομπών:

  Όταν κάνουμε αναφορά σε 1 συγγραφέα

  Η παράθεση της παραπομπής μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  1ος τρόπος: Ο Πέτρου (2007) αναφέρει ότι η επιλογή της μεθοδολογίας θα αποτελέσει την πιο αποτελεσματική οδό για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων με βάση το αντικείμενο της έρευνας.

  2ος τρόπος: Επομένως, η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, διότι πρέπει να σχεδιαστεί με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα και τις πληροφορίες που θεωρούνται απαραίτητες για τη διεξαγωγή της έρευνας (Γεωργόπουλος, 2009).

  Παρατηρούμε ότι η παραπομπή μπορεί να εντάσσεται στην κανονική δομή της πρότασης  ή να παρατίθεται στο τέλος της πρότασης μέσα σε παρένθεση.

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ: Η τελεία τοποθετείται μετά την παρένθεση στην περίπτωση που κάνετε παρενθετική αναφορά στο τέλος της πρότασης (βλ. 2ος τρόπος).

   

  Όταν στην αναφορά παραθέτουμε και τον αριθμό σελίδας

  Προαιρετικά, όταν παραφράζουμε ένα απόσπασμα παραθέτουμε και τον αριθμό της ακριβούς σελίδας από την πηγή που αντλήθηκε το απόσπασμα. Ο αριθμός σελίδας μπορεί να παρατεθεί είτε με άνω κάτω τελεία (:25), είτε αναγράφοντας το γράμμα σ. (σ.25)και όχι σελ. (σελ.25). Παράδειγμα:

  1ος τρόπος: Επομένως, η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, διότι πρέπει να σχεδιαστεί με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα και τις πληροφορίες που θεωρούνται απαραίτητες για τη διεξαγωγή της έρευνας (Γεωργόπουλος, 2009:25).

  2ος τρόπος: Επομένως, η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, διότι πρέπει να σχεδιαστεί με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα και τις πληροφορίες που θεωρούνται απαραίτητες για τη διεξαγωγή της έρευνας  (Γεωργόπουλος, 2009, σ.25).

   

  Όταν θέλουμε να κάνουμε αναφορά σε περισσότερες σελίδες

  Ωστόσο, όταν θέλουμε να κάνουμε αναφορά σε περισσότερες σελίδες τότε η παράθεση των σελίδων πραγματοποιείται ως εξής:

  1ος τρόπος: Επομένως, η μεθοδολογία πρέπει να σχεδιαστεί με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα  (Γεωργόπουλος, 2009:25-28).

  2ος τρόπος: Επομένως, η μεθοδολογία πρέπει να σχεδιαστεί με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα (Γεωργόπουλος, 2009, σ.25-28).

  Share this...
  Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter

  Σχόλιο