Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Blog

  Academynet
  07/05/2018
  Φοιτητικές Εργασίες Χωρίς σχόλια

  Οδηγίες παράθεσης βιβλιογραφικών παραπομπών (Μέρος Β)

  Οδηγίες παράθεσης βιβλιογραφικών παραπομπών  (Μέρος Β)

  Όταν ξεκινήσετε τη συγγραφή μια φοιτητικής εργασίας να λάβετε υπόψιν τις ακόλουθες οδηγίες παράθεσης βιβλιογραφικών παραπομπών :

   

  Αναφορά σε δύο συγγραφείς από την ίδια πηγή 

  Όταν θέλουμε να χρησιμοποιούμε μία πηγή της οποίας το κείμενο έχουν συγγράψει 2 συγγραφείς, τότε κάνουμε αναφορά και στους 2 συγγραφείς ως εξής:

  1 τρόπος:  Οι Παπακώστα και Ηλιόπουλος (2008) επισημαίνουν ότι η ποιοτική έρευνα θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως επεξηγηματική μέθοδος.

  2ος τρόπος: Η ποιοτική έρευνα θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως επεξηγηματική μέθοδος (Παπακώστα & Ηλιόπουλος, 2008).

   

  Επισήμανση: Όταν θέλουμε να χρησιμοποιούμε μία πηγή της οποίας το κείμενο έχουν συγγράψει 2 συγγραφείς, τότε κάνουμε αναφορά πάντα και στους 2 συγγραφείς, όταν θέλουμε να αναφερθούμε στη συγκεκριμένη πηγή.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιούμε το συνδετικό ‘’και’’ ολογράφως μόνο όταν κάνουμε αναφορά της πηγής εντός του κειμένου όπως: «Οι Παπακώστα και Ηλιόπουλος (2008)» ενώ το ενωτικό σύμβολο ‘’&’’ το χρησιμοποιούμε μόνο στην παρενθετική αναφορά όπως για παράδειγμα: (Παπακώστα & Ηλιόπουλος, 2008)

   

  Αναφορά σε περισσότερους από δύο συγγραφείς από την ίδια πηγή 

  Όταν θέλουμε να παραθέσουμε μία πηγή στην οποία αναφέρονται περισσότεροι από 2 συγγραφείς, τότε την πρώτη φορά που θέλουμε να κάνουμε αναφορά σε αυτούς, τους  παραθέτουμε στο σύγγραμμα μας όλους και πάντα σε αλφαβητική σειρά ως εξής:

  1ος τρόπος: Οι Δερρή, Ευθυμίου, Καλαφάτης και Τομόπουλος (2011) θεωρούν ότι η ποιοτική έρευνα θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως επεξηγηματική μέθοδος

  2ος τρόπος: Η ποιοτική έρευνα θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως επεξηγηματική μέθοδος (Δερρή, Ευθυμίου, Καλαφάτης & Τομόπουλος, 2011).

   

  Στις μετέπειτα αναφορές σε αυτούς τους συγγραφείς δεν είναι αναγκαίο να τους αναφέρουμε πάλι όλους αλλά η αναφορά θα γίνεται ως εξής:

  1ος τρόπος: Η Δερρή κ.ά. (2007) επισημαίνουν ότι η ποιοτική έρευνα θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως επεξηγηματική μέθοδος

  2ος τρόπος: Η ποιοτική έρευνα θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως επεξηγηματική μέθοδος (Δερρή κ.ά., 2007).

  ΠΡΟΣΟΧΗ στη συντομογραφία ‘’κ.ά.’’ να βάζετε τόνο στο α  διότι εννοούμε ‘’και οι άλλοι’’. Επίσης, τη συντομογραφία αυτή την παραθέτουμε με πλάγια γραφή.

  Στα αγγλικά η συντομογραφία ‘’κ.ά.»’’  αναγράφεται ως ‘’et al.’’ με πλάγια γραφή η οποία σημαίνει “and the others”, δηλαδή »και οι υπόλοιποι».

   

  Share this...
  Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter

  Σχόλιο