Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Blog

  Academynet
  06/06/2018
  Φοιτητικές Εργασίες Χωρίς σχόλια

  Οδηγίες παράθεσης βιβλιογραφικών παραπομπών (Μέρος Γ)

  Οδηγίες παράθεσης βιβλιογραφικών παραπομπών  (Μέρος Γ)

  Όταν ξεκινήσετε τη συγγραφή μια φοιτητικής εργασίας να λάβετε υπόψιν τις ακόλουθες οδηγίες παράθεσης βιβλιογραφικών παραπομπών:

   

  Αναφορά σε περισσότερους από 6 συγγραφείς από την ίδια πηγή 

  Όταν θέλουμε να παραθέσουμε μία πηγή στην οποία αναφέρονται περισσότεροι από 6 συγγραφείς, τότε κάνουμε αναφορά μόνο στον πρώτο συγγραφέα, ακόμα και την πρώτη φορά που κάνουμε αναφορά σε αυτούς, ως εξής:

  1ος τρόπος: Η Ματζούκα κ.ά. (2012) ισχυρίζονται ότι ο ερευνητής που εφαρμόζει ποιοτική έρευνα καταλήγει σε ένα πιο άρτιο συμπέρασμα.

  2ος τρόπος: Ο ερευνητής που εφαρμόζει ποιοτική έρευνα επιδιώκει  να καταλήξει σε ένα πιο άρτιο συμπέρασμα (Ματζούκα κ.ά., 2012).

   

  Αναφορά σε δύο συγγραφείς από δύο διαφορετικές πηγές

  Όταν θέλουμε να παραθέσουμε δύο βασικές ιδέες/πληροφορίες στο κείμενο μας οι οποίες αντλήθηκαν από δύο διαφορετικές πηγές, τότε πρέπει να γίνεται αναφορά και στους 2 συγγραφείς των πηγών με τους εξής τρόπους:

  1ος τρόπος: Οι ερευνητικές υποθέσεις, όπως αναφέρει ο Ματζούκας (2008),  αναδύονται κατόπιν μελέτης των ερευνητικών ερωτημάτων κατά τις οποίες η εγκυρότητα τους, σύμφωνα με τον Παπαϊωάννου (2009), συνυφαίνεται με την εμπειρία του ερευνητή.

  2ος τρόπος: Οι ερευνητικές υποθέσεις αναδύονται κατόπιν μελέτης των ερευνητικών ερωτημάτων κατά τις οποίες η εγκυρότητα τους συνυφαίνεται με την εμπειρία του ερευνητή (Ματζούκας, 2008; Παπαϊωάννου, 2009).

  Επισήμανση: Όταν κάνουμε αναφορά σε 2 συγγραφείς από 2 διαφορετικές πηγές τότε τους αναφέρουμε και τους δύο σε αύξουσα χρονολογική σειρά, διαχωρίζοντας τους με το ελληνικό ερωτηματικό ή με άνω τελεία.

   

  Αναφορά σε διάφορους συγγραφείς από διαφορετικές πηγές

  Όταν θέλουμε να κάνουμε αναφορά σε διάφορους συγγραφείς από διάφορες πηγές τότε πρέπει να τους αναφέρουμε όλους σε αύξουσα χρονολογική σειρά, διαχωρίζοντας τους με το ελληνικό ερωτηματικό ή με άνω τελεία ως εξής:

  Κατόπιν βιβλιογραφικής επισκόπησης διαπιστώθηκε ότι η πιο διαδεδομένη τεχνική συλλογής δεδομένων της ποιοτικής έρευνας είναι η συνέντευξη (Αλεξόπουλος & Δημίου, 2004; Δημητρόπουλος 2006; Ματζούκας, 2010; Παπαϊωάννου, 2012).

   

  Share this...
  Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter

  Σχόλιο