Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Blog

  Academynet
  02/04/2018
  Φοιτητικές Εργασίες Χωρίς σχόλια

  Οδηγίες Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών – Βιβλιογραφία (Μέρος Α)

   

  Οδηγίες Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών – Βιβλιογραφία – Βιβλιογραφικές Παραπομπές (Μέρος Α)

  Όταν ξεκινήσετε τη συγγραφή μια φοιτητικής εργασίας να λάβετε υπόψιν τις ακόλουθες οδηγίες συγγραφής φοιτητικών εργασιών:

  Η χρήση παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών είναι υποχρεωτική, για να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα του συγγραφέα, από τον οποίο αντλούμε τις πληροφορίες που παραθέτουμε στην εργασία μας.

  Οι βιβλιογραφικές παραπομπές, ή εν συντομία παραπομπές, παρατίθενται εντός της εργασίας. Οι βιβλιογραφικές αναφορές όμως παρατίθενται στο τέλος της εργασίας σε ξεχωριστή σελίδα πριν από το παράρτημα (αν υπάρχει). Ουσιαστικά, η παραπομπή παραπέμπει τον αναγνώστη να ανατρέξει στην αντίστοιχη βιβλιογραφία για να εντοπίσει την πηγή προέλευσης του κειμένου. Στις βιβλιογραφικές αναφορές καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία της πηγής, ούτως ώστε ο αναγνώστης να κατευθυνθεί για περαιτέρω μελέτη.

  Επισημαίνουμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των όρων ‘’βιβλιογραφικές αναφορές’’ και ‘’βιβλιογραφία’’. Οι βιβλιογραφικές αναφορές αποτελούν όλες τις (πληροφοριακές) πηγές που χρησιμοποιήθηκαν και παρατέθηκαν εντός της εργασίας με τη μορφή παραπομπών. Ωστόσο, η βιβλιογραφία αποτελεί τη λίστα των πηγών που μελετήθηκαν κατά την εκπόνηση της εργασίας αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν για τη δόμηση των βασικών ιδεών της εργασίας.

  Ι) Οι βιβλιογραφικές παραπομπές

  Οι παραπομπές παρατίθενται είτε μέσα σε παρένθεση (παρενθετική παραπομπή) είτε στο υποσέλιδο με τη μορφή υποσημειώσεων (αριθμητική αναγραφή της αναφοράς με τη μορφή εκθέτη εντός του κειμένου και παράθεση των στοιχείων του συγγραφέα στο υποσέλιδο). Οι βιβλιογραφικές παραπομπές παρατίθενται σε μορφή υποσημειώσεων κυρίως στις ερευνητικές μελέτες.

  Η παρενθετική παραπομπή ονομάζεται επίσης και σύστημα Harvard. Χρησιμοποιώντας το σύστημα Harvard εισάγουμε σε παρένθεση μόνο το επίθετο του συγγραφέα και το έτος έκδοσης της πηγής προς την οποία γίνεται αναφορά. Επισήμανση: παραθέτουμε μόνο το επίθετο του συγγραφέα χωρίς το αρχικό γράμμα του ονόματος του, όπως συμβαίνει στις βιβλιογραφικές αναφορές.

  H παραπομπή μπορεί να εντάσσεται στην κανονική δομή της πρότασης  ή να παρατίθεται στο τέλος της πρότασης μέσα σε παρένθεση.

  Η παράθεση της παραπομπής μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως θα δούμε στο επόμενο άρθρο.

  Share this...
  Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter

  Σχόλιο