Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Blog

  Academynet
  14/03/2018
  Φοιτητικές Εργασίες Χωρίς σχόλια

  Οδηγίες Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών – Μορφοποίηση (Μέρος Α)

  Οδηγίες Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών – Μορφοποίηση (Μέρος Α)

  Όταν ξεκινήσετε τη συγγραφή μια φοιτητικής εργασίας να λάβετε υπόψιν τις ακόλουθες οδηγίες συγγραφής φοιτητικών εργασιών:

  • Μόνο μετά τα σημεία στίξης ακολουθεί ένα κενό διάστημα και όχι πριν.
  • Η υπογράμμιση και η έντονη γραφή (Bold) λέξεων ή προτάσεων απαγορεύεται εντός του κειμένου. Μόνο οι επικεφαλίδες των βασικών ενοτήτων και κεφαλαίων παρατίθενται με έντονη γραφή.
  • Να χρησιμοποιείτε πλάγια γραφή σε λέξεις, φράσεις ή προτάσεις μόνο όταν θέλετε να δώσετε έμφαση.
  • Να αναγράφετε τις μεταβλητές (τα μαθηματικά σύμβολα), ορολογία/όρους και τις λατινικές λέξεις με πλάγιους χαρακτήρες.
  • Όταν περικλείετε κείμενο σε εισαγωγικά τα κόμματα και οι τελείες τοποθετούνται πάντα μετά τα εισαγωγικά. Ωστόσο, όταν το κείμενο συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα τότε τα κόμματα και οι τελείες τοποθετούνται εντός εισαγωγικών.
  • Το ερωτηματικό και το θαυμαστικό τοποθετούνται εντός του αποσπάσματος που περικλείεται σε εισαγωγικά μόνο όταν αποτελούν μέρος του αποσπάσματος αυτού.
  • Οι τίτλοι (να τηρείτε τις εναλλαγές κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων που σας παραθέτουμε): Ο Τίτλος της εργασίας, Περιεχόμενα, οι λέξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, 2  κτλ., ΤΙΤΛΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ,  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Κατάλογος Πινάκων, Κατάλογος Διαγραμμάτων κτλ.  πρέπει να παρατίθενται με έντονη γραφή (bold), μέγεθος γραμματοσειράς 16 στιγμών σε απόσταση 5 εκατοστών κάτω από την κορυφή της σελίδας και στοίχιση στο κέντρο.
  • Οι υπόλοιποι τίτλοι: Περίληψη (στοίχιση στο κέντρο), Λέξεις κλειδιά (στοίχιση αριστερά με άνω κάτω τελεία), Εισαγωγή (στοίχιση αριστερά με αρίθμηση 1.1), Υποενότητες όλων των κεφαλαίων (στοίχιση αριστερά με αρίθμηση 1.2, 1.3…2.1, 2.2…κτλ.), Συμπεράσματα, Τίτλοι Πινάκων, Διαγραμμάτων κτλ.(στοίχιση αριστερά και οι αριθμοί σελίδας δεξιά), Ελληνική Βιβλιογραφία (στοίχιση στο κέντρο), Ξένη Βιβλιογραφία (στοίχιση στο κέντρο) και Διαδικτυακοί Τόποι (στοίχιση στο κέντρο) πρέπει να παρατίθενται με έντονη γραφή (bold), μέγεθος γραμματοσειράς 14 στιγμών σε απόσταση 5 εκατοστών κάτω από την κορυφή της σελίδας. Όλες οι υποενότητες (1.1.1, 1.1.2 κτλ.) πρέπει να παρατίθενται με μέγεθος γραμματοσειράς 12 pt, με κανονική γραφή και στοίχιση αριστερά.
  • Εφόσον γράψετε τους τίτλους των 16 στιγμών αφήνετε μια κενή γραμμή και από κάτω γράφετε τον τίτλο των 14 στιγμών. Στη συνέχεια αφήνετε μια κενή γραμμή και γράφετε το κείμενο (μέγεθος γραμματοσειράς 12 pt, κανονική γραφή, και διάστιχο 1,5 γραμμών). Προσοχή: στους τίτλους που των 16 και 14 στιγμών χρησιμοποιούμε πλήρη στοίχιση.

   

  Share this...
  Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter

  Σχόλιο