Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Blog

  Academynet
  20/06/2018
  Φοιτητικές Εργασίες Χωρίς σχόλια

  Οδηγίες παράθεσης βιβλιογραφικών παραπομπών (Μέρος Δ)

  Οδηγίες παράθεσης βιβλιογραφικών παραπομπών  (Μέρος Δ)

  Αναφορά σε δευτερογενή πηγή

  Όταν θέλουμε να κάνουμε αναφορά σε μία πηγή της οποίας το απόσπασμα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αντλήθηκε από άλλη πηγή τότε πρέπει να γίνει αναφορά και στις δύο πηγές. Αν για παράδειγμα έχουμε βρει ως πηγή το κείμενο του Δημόπουλου (2007) (πρωτογενής πηγή) και θέλουμε να παραθέσουμε ένα απόσπασμα το οποίο αντλήθηκε από το κείμενο του Ζιώγα (2004) (δευτερογενής πηγή) τότε η παράθεση των παραπομπών γίνεται ως εξής:

  1ος τρόπος:

  Ο Δημόπουλος (2007) [όπως παρατίθενται στον  Ζιώγα (2004)]  τονίζει ότι η ποιοτική έρευνα δεν περιορίζεται σε μια περιγραφική προσέγγιση.

  2ος τρόπος:

  Ο Δημόπουλος (2007, όπως αναφέρεται στον  Ζιώγα, 2004)  τονίζει ότι η ποιοτική έρευνα δεν περιορίζεται σε μια περιγραφική προσέγγιση.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών παραθέτουμε μόνο την πρωτογενή πηγή.

  Παρατηρούμε ότι η παραπομπή μπορεί να εντάσσεται στην κανονική δομή της πρότασης  ή να παρατίθεται στο τέλος της πρότασης μέσα σε παρένθεση.

   

  Αναφορά σε διαδικτυακές πηγές όταν είναι γνωστό το όνομα του συγγραφέα

  Όταν θέλουμε να κάνουμε αναφορά σε πληροφοριακές πηγές που αντλούμε από το διαδίκτυο, παραθέτουμε το όνομα του συγγραφέα και το έτος έκδοσης αλλά όχι τον σύνδεσμο.

  Παράδειγμα:

  Η ποιοτική έρευνα δεν περιορίζεται σε μια περιγραφική προσέγγιση (Δαλακούρα, 2012).

   

  Αναφορά σε διαδικτυακές πηγές όταν δεν είναι γνωστό το όνομα του συγγραφέα

  1ος τρόπος: Αναγράφουμε το όνομα του οργανισμού

  Όταν δεν αναφέρεται στην πηγή το όνομα του συγγραφέα τότε παραθέτουμε το όνομα του οργανισμού και το έτος έκδοσης (όχι τον σύνδεσμο) ως εξής:

  Η ποιοτική έρευνα δεν περιορίζεται σε μια περιγραφική προσέγγιση (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 2012).

  2ος τρόπος: Αναγράφουμε τον τίτλο του κειμένου της πηγής

  Όταν σε μια πηγή δεν αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα τότε παραθέτουμε μόνο τον τίτλο του κειμένου της πηγής, με πλάγια γραφή και με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα κάθε λέξης, και το έτος έκδοσης (όχι τον σύνδεσμο) ως εξής:

  Η ποιοτική έρευνα δεν περιορίζεται απλώς σε μια περιγραφική προσέγγιση (Μεθοδολογία της Έρευνας, 2012).

  3ος τρόπος: Στη θέση του ονόματος του συγγραφέα γράφουμε τη λέξη ‘’Ανώνυμος’’ 

  Όταν θέλουμε να κάνουμε αναφορά σε μία πηγή στην οποία το όνομα του συγγραφέα δεν αναφέρεται, τότε στη θέση του ονόματος του συγγραφέα αναγράφουμε τη λέξη ‘’Ανώνυμος’’ αλλά όχι τον σύνδεσμο και η αναφορά γίνεται ως εξής: (Ανώνυμος, έτος. Τίτλος του κειμένου της πηγής με πλάγιους χαρακτήρες και με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα κάθε λέξης).

  Παράδειγμα:

  Η ποιοτική έρευνα δεν περιορίζεται απλώς σε μια περιγραφική προσέγγιση (Ανώνυμος, 1997. Μεθοδολογία της Έρευνας).

  Επισήμανση: Να αποφεύγετε τις ανώνυμες πηγές καθώς είναι αμφίβολης εγκυρότητας. Ωστόσο, αν δεν μπορείτε να βρείτε στοιχεία από άλλη πηγή, να καταβάλλετε προσπάθειες να βρείτε την πρωτογενή πηγή που αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα.

   

  Share this...
  Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter

  Σχόλιο