Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Τιμές

  ACADEMYNET

  Τιμές

  Τιμές – Εμείς επιλέγουμε να κάνουμε Ακαδημαϊκή Δουλεία – Εσείς όμως επιλέγετε την τιμή που θα πληρώσετε

  Η Academynet σας παρέχει τις υπηρεσίες της με χαμηλό κόστος διατηρώντας την ποιότητα τους σε υψηλά επίπεδα, ούτως ώστε να χτίσει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης σας. Η Academynet είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό φροντιστήριο που σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε εσείς την ΤΙΜΗ που θα πληρώσετε καθώς και τον καθηγητή που θα αναλάβει την υποστήριξη της εργασίας σας!!! Διαθέτει ένα πολυπληθές δίκτυο πολύ υψηλά καταρτισμένων καθηγητών ούτως ώστε να επιλέξετε εσείς τον καθηγητή σας με βάση τις απαιτήσεις σας. Η Academynet σεβόμενη τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής εφαρμόζει την πολιτική επιλογής από εσάς της τιμής ώστε να επιτύχει τη μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών σας. Πλέον οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αποκτώνται ταχύτατα και με χαμηλό κόστος.

  Για να εκτιμηθεί το κόστος της εργασίας σας συμπληρώνετε τη φόρμα της δωρεάν κοστολόγησης παρέχοντας όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Εφόσον μελετηθούν οι απαιτήσεις της εργασίας σας, όλοι οι καθηγητές που προτίθενται να αναλάβουν το έργο, σας αποστέλλουν προσφορά. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από το ακαδημαϊκό προφίλ του κάθε καθηγητή, συμπεριλαμβανομένων των ετών συγγραφικής εμπειρίας.

  Στη συνέχεια, σας παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τον καλύτερο συνδυασμό ποιότητας και τιμής με βάση τις ανάγκες και την οικονομική σας δυνατότητα.

  Επίσης, η Academynet σας παρέχει οικονομικά πακέτα εργασιών που το ποσοστό έκπτωσης προσδιορίζεται από τον όγκο των εργασιών που της αναθέτετε. Η Academynet εκπτώσεις κάνει μόνο στις τιμές, όχι στην ποιότητα.

  Οι στόχοι της Academynet και οι δικοί σας είναι κοινοί. Η Academynet χαμηλώνει τις τιμές των υπηρεσιών της αλλά στην ποιότητα δεν κάνει εκπτώσεις και συμβιβασμούς. Εκπληρώνει τις προσδοκίες σας γι’ αυτό και την επιλέγετε.

  Η Academynet σας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με χαμηλό κόστος και εσείς την επιλέγετε κρατώντας την στην πρώτη γραμμή!!!