Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Όροι Χρήσης

  Όροι Χρήσης

  Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

  Οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας της Academynet παρατίθενται ακολούθως:

  Δεσμευτικότητα

  Οι όροι που παρατίθενται παρακάτω ρυθμίζουν τη λειτουργία και τη χρήση του εκπαιδευτικού διαδικτυακού ιστότοπου www.academynet.edu.gr. Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστότοπου οφείλει να μελετήσει τους όρους που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφωνίας με τους όρους αυτούς, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να διακόψει την περιήγηση του στον ιστότοπο της Academynet. Διαφορετικά η χρήση του ιστότοπου www.academynet.edu.gr αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης του αποδέχεται ρητά, ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα τους όρους αυτούς.

  Η Academynet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αιτιολόγηση. Για τον λόγο αυτό ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστότοπου οφείλει να ελέγχει σε κάθε επίσκεψη του τους όρους χρήσης. Κι αυτό γιατί η συνέχιση χρήσης του ιστότοπου συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή κάθε τροποποίησης των όρων. Η Academynet οφείλει στο τέλος του παρόντος κειμένου των όρων χρήσης να αναγράφει την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των όρων. Από την ημερομηνία αυτή ισχύει η οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων και από την ίδια ημερομηνία θεωρείται ότι ο επισκέπτης/χρήστης έλαβε γνώση της όποιας τροποποίησης έχει επέλθει.

  Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου στο σύνολο του, το οποίο περιλαμβάνει λογότυπα, φωτογραφίες, εικόνες, κείμενα, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Academynet. Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας του εθνικού και κοινοτικού δικαίου σε συνδυασμό με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Κατά συνέπεια απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε ενέργεια η οποία συνίσταται σε μερική ή ολική αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, αντιγραφή, έκδοση, αποθήκευση, μετάφραση, φόρτωση (download) μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου του ιστότοπου www.academynet.edu.gr συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη της Academynet. Σε περίπτωση παραβίασης των προηγουμένων, η Academynet επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος της.

  Κατ’ εξαίρεση, είναι επιτρεπτή η χρήση μέρους από το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου σε προσωπικό υπολογιστή και μόνο για προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση ρητής αναφοράς στην πηγή προέλευσης του. Σε καμία όμως περίπτωση, η εν λόγω επιτρεπτή χρήση περιεχομένου δεν μπορεί να αφορά εμπορική χρήση και δεν συνιστά παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής περιουσίας από την πλευρά της Academynet.

  Περιορισμός ευθύνης

  Η Academynet δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε βλάβη ή αρνητική συνέπεια υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης από την είσοδο του στον ιστότοπο www.academynet.edu.gr και τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή πληροφορίας παρέχεται σε αυτόν. Επιπλέον, η Academynet ουδεμία ευθύνη φέρει αν οι επισκέπτες/χρήστες χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν της με μη νόμιμο τρόπο και για την εξυπηρέτηση παράνομων σκοπών.

  Ο ιστότοπος www.academynet.edu.gr μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (υπερσυνδέσεις) προς άλλες τρίτες ιστοσελίδες. Η περιήγηση στις ιστοσελίδες αυτές υπόκειται στους όρους χρήσης της κάθε ιστοσελίδας. Η Academynet δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ούτε αν οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται φέρουν ιούς ή άλλα κακόβουλα λογισμικά ούτε για τον τρόπο με τον οποίο η οποιαδήποτε τρίτη ιστοσελίδα διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της. Γενικά, η πρόσβαση μέσω συνδέσμων σε τρίτες ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε επισκέπτη/χρήστη.

  Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

  Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου www.academynet.edu.gr δεσμεύεται να τηρεί την ελληνική νομοθεσία καθώς και τις κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις για το διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες. Σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη της πράξης του και είναι υποχρεωμένος να παραστεί σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία απαιτείται εξαιτίας αυτής της πράξης του. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προσβάλλει μέσω του πεδίου ευθύνης του στον παρόντα ιστότοπο οποιοδήποτε έννομο αγαθό τρίτου ή της Academynet, τότε πέραν από την αξίωση αποζημίωσης του τρίτου, η Academynet διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί εναντίον του εν λόγω επισκέπτη / χρήστη και να αξιώσει αποζημίωση για τη δυσφήμιση που υπέστη, για αθέτηση των όρων χρήσης και συνεργασίας καθώς και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια που προκύπτει από την πράξη του.

  Ο επισκέπτης/χρήστης κατά την ηλεκτρονική του επικοινωνία είτε με εκπρόσωπο της Academynet είτε με άλλον επισκέπτη/χρήστη του παρόντος ιστότοπου οφείλει να είναι ευγενής και κόσμιος στη συμπεριφορά του, τηρώντας παράλληλα τους κανόνες του κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (netiquette). Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων αυτών η Academynet διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τον χρήστη του παρόντος ιστότοπου και να διακόψει οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του.

  Η Academynet δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών της καθώς και για την περίπτωση αποστολής ή δημοσίευσης από αυτούς οποιουδήποτε υβριστικού ή προσβλητικού περιεχομένου ή περιεχομένου που φέρει ιούς ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή περιεχομένου που παραβιάζει τους νόμους του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου καθώς και πνευματικά δικαιώματα τρίτων

  Σε περίπτωση παραβίασης κάποιων από τους παρόντες όρους, η Academynet διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του χρήστη ή να θέσει περιορισμούς στην πρόσβαση του σε αυτόν και στο υλικό που έχει αποστείλει.

  Τέλος, η Academynet διατηρεί το δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης ή ακόμα και διακοπής των υπηρεσιών που προσφέρει είτε προσωρινά είτε οριστικά χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών/μελών της.

  Διαφήμιση

  Η Academynet δύναται να αποστέλλει ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό με προσφορές, προσωπικά εκπτωτικά κουπόνια που θα φέρουν μοναδικό κωδικό στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει οι επισκέπτες/χρήστες κατά τη συμπλήρωση του ειδικού πεδίου που υπάρχει στην κεντρική σελίδα του παρόντος ιστότοπου ή στη φόρμα δωρεάν κοστολόγησης. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιο υλικό, έχει τη δυνατότητα διαγραφής από τη λίστα παραληπτών.

  Προσωπικά δεδομένα χρηστών

  Η Academynet στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των υποψηφίων πελατών της, διαθέτει προς συμπλήρωση στον παρόντα ιστότοπο ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες θα πρέπει να συμπληρώνουν τα υποχρεωτικά πεδία στη φόρμα επικοινωνίας με αληθινά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και προστατεύονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία καθώς και τις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς νομικές διατάξεις. Η Academynet δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του παρόντος ιστότοπου μόνο για στατιστικούς λόγους στο πλαίσιο της βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχει.

   

  Β. ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΗ

  Η Academynet αναλαμβάνει την υποστήριξη στην εκπόνηση δοκιμίων, ερευνών και γενικά εργασιών. Τα δοκίμια, οι έρευνες και γενικά οι εργασίες που εκπονούνται από την Academynet για λογαριασμό του πελάτη, προορίζονται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική χρήση και όχι για να τα παρουσιάσουν ως δική τους εργασία. Σε κάθε περίπτωση η ορθή και νόμιμη χρήση αυτών των δοκιμίων, ερευνών και γενικά εργασιών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

  Το κόστος εκπόνησης ενός έργου καθορίζεται από τη δυσκολία του θέματος, τον αριθμό των σελίδων, τη γλώσσα γραφής, την ημερομηνία παράδοσης καθώς και αν πρόκειται για προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Η Academynet σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από το έργο που έχει αναλάβει, επιστρέφοντας ταυτόχρονα στον πελάτη τυχόν χρήματα που έχει καταβάλλει προηγουμένως.

  Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον ενδιαφερόμενο, η Academynet ενημερώνει τον πελάτη για το κόστος του έργου ή της υπηρεσίας που επιθυμεί μέσω μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε, ενημερώνοντας τον και με αυτόν τον τρόπο για το κόστος του έργου ή της υπηρεσίας που επιθυμεί. Εφόσον υπάρχει συμφωνία και προκειμένου να ξεκινήσει η συνεργασία με την Academynet  ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλλει προκαταβολή ίση με το 50% του ποσού που συμφωνήθηκε είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Academynet είτε με χρέωση της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας του πελάτη. Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να καταβληθεί είτε με την ολοκλήρωση του έργου ή σε έως τρεις δόσεις στην περίπτωση που υπάρχουν τμηματικές παραδόσεις του έργου. Για να γίνει η παράδοση τμήματος ενός έργου θα πρέπει προηγουμένως να καταβληθεί το ποσό της επόμενης δόσης όπως έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη. Ο πελάτης κάθε φορά που παραλαμβάνει τμήμα του έργου θα πρέπει αν έχει οποιαδήποτε παρατήρηση ή διαφωνία με το περιεχόμενο του, να ενημερώνει άμεσα και το πολύ εντός δύο ημερών την Academynet προκειμένου να γίνουν διορθώσεις από τον συγγραφέα του. Σε περίπτωση που παρέλθουν δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία που παρελήφθη το τμήμα του έργου από τον πελάτη και αυτός δεν αναφέρει κάποια παρατήρηση ή διαφωνία με το περιεχόμενο του, τότε το έργο συνεχίζεται κανονικά. Αν εντός είκοσι (20) ημερών μετά την ολοκλήρωση του έργου και την τελική παράδοση του στον πελάτη, ο πελάτης δεν αναφέρει οποιαδήποτε παρατήρηση ή διαφωνία σχετικά με το περιεχόμενο του, τότε το έργο θεωρείται επιτυχημένο και αποδεκτό από τον πελάτη και η Academynet δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί σε διορθώσεις διότι θα έχει παρέλθει η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών.

  Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφονται χρήματα από την Academynet  στον πελάτη παρά μόνο στην περίπτωση που υπαναχωρήσει η ίδια η Academynet από το έργο που ανέλαβε όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Αν ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με το έργο που παρέλαβε τότε θα πρέπει να το γνωστοποιήσει στην Academynet  στις προθεσμίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, δηλαδή εντός είκοσι (20) ημερών αν πρόκειται για ολόκληρο το έργο και εντός δύο (2) αν πρόκειται για τμηματική παράδοση, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και το έργο να αποκτήσει τη μορφή και το περιεχόμενο που επιθυμεί ο πελάτης.

  Οι παραδόσεις των δοκιμίων ή των τμημάτων τους γίνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο πελάτης.

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 08/02/2019