Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Άρθρα

  ACADEMYNET

  Άρθρα

  Άρθρα για επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες και Blog

  Για να συγγράψετε ένα άρθρο πρέπει να ακολουθήσετε διαφορετικές οδηγίες από αυτές που ενδείκνυνται  κατά τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας. Ειδικότερα, η συγγραφή ενός άρθρου αποτελεί μια επίπονη και σύνθετη διαδικασία, διότι ο σκοπός της συγγραφής του είναι η δημοσίευση του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ή σε Blog. Κάθε άρθρο υπόκειται σε έλεγχο πριν δημοσιευθεί. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η απήχηση ενός άρθρου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενο του τίτλου και της περίληψης του. Αν κριθούν ενδιαφέροντα τα εν λόγω τμήματα, ο αναγνώστης θα προβεί στην ανάγνωση ολόκληρου του άρθρου.

  Αν έχετε οποιαδήποτε δυσκολία στη συγγραφή ενός άρθρου τότε ελάτε στην Academynet για να σας παράσχει ακαδημαϊκή υποστήριξη. Η ακαδημαϊκή αριστεία των καθηγητών της Academynet αποτελεί το μεγαλύτερο εχέγγυο για μια άρτια και επιτυχή καθοδήγηση στη συγγραφή του άρθρου σας. Το υψηλά εξειδικευμένο και καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό της Academynet δίνει εγγυήσεις:

  • Στην τήρηση των κανόνων και οδηγιών για τη συγγραφή και παρουσίαση του άρθρου σας
  • Στη χρησιμοποίηση μόνο εγκεκριμένων πηγών από επιστημονικά άρθρα και επιστημονικά περιοδικά, παράγοντας αξιόπιστη επιστημονική γνώση
  • Στην κριτική θεώρηση της σχετικής βιβλιογραφίας
  • Στη διεξαγωγή πρωτότυπης και συγκροτημένης επιστημονικής έρευνας, ούτως ώστε το άρθρο σας να επιδεικνύει πρωτοτυπία, αυτονομία, καινοτομία, ακεραιότητα και να έχει μοναδικό χαρακτήρα
  • Στην παρουσίαση των ευρημάτων με επιστημονικό τρόπο, πληρότητα, γλωσσική σαφήνεια, συνοχή, οργάνωση και θεμελίωση απόψεων και επιχειρημάτων
  • Στην επιστημονική ερμηνεία των αποτελεσμάτων και εξαγωγή αντικειμενικών και τεκμηριωμένων συμπερασμάτων
  • Στη χρησιμοποίηση απόλυτης ακρίβειας, ευκρίνειας, λογικής επιχειρηματολογίας και επαρκούς τεκμηρίωσης
  • Στην ύπαρξη σωστής δομής η οποία θα χαρακτηρίζεται από λογική σειρά και συνέχεια

  Επισημαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των καθηγητών της Academynet είναι κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων με πολυετή πείρα στον ακαδημαϊκό χώρο. Επομένως, μπορούν να σας παράσχουν ακαδημαϊκή υποστήριξη σε όλα τα στάδια συγγραφής του άρθρου σας.

  Επίσης η Academynet πρωτοπορεί και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς την τιμή που θα πληρώσετε καθώς και τον καθηγητή της αρεσκείας σας.