Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Marketing Plan

  ACADEMYNET

  Marketing Plan

  Marketing PlanO Οδικός Χάρτης προς την Επιτυχία

  Το marketing plan είναι ένας Οδικός Χάρτης προς την Επιτυχία. Μια αλληλουχία ενεργειών που όταν ολοκληρωθούν, οδηγούν την επιχείρηση σε αύξηση της κερδοφορίας. Είναι ουσιαστικά μία λεπτομερής έκθεση που χαρτογραφεί τα βήματα της εταιρείας προς την επίτευξη των στόχων της. Επισημαίνεται ότι το επιτυχημένο marketing plan βασίζεται σε δύο άξονες: την Έρευνα και την Ανάλυση.

  Ωστόσο, κατά τη σύνταξη του marketing plan πρέπει να διασαφηνιστεί πρωτίστως η παρούσα θέση της εταιρείας στην αγορά. Έπεται  να τεθούν οι στόχοι της, να ερευνηθεί διεξοδικά η αγορά, να προσδιοριστεί η αγορά – στόχος. Ακολούθως, να καθοριστεί ο χάρτης ανταγωνισμού και να οριστεί η τιμολογιακή πολιτική και τέλος να καταγραφεί το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του marketing plan.

  Επομένως, η σύνταξη του είναι μία διαδικασία υψηλών απαιτήσεων τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπεδο χρόνου εργασίας. Στα  πλαίσια των ιδιαιτεροτήτων και της σημαντικότητας του marketing plan, κρίνεται απαραίτητο η σύνταξή του να ανατίθεται σε υψηλά καταρτισμένους και εξειδικευμένους επιστήμονες. Η Academynet συνεργάζεται με πολύ υψηλά εξειδικευμένους και καταρτισμένους επιστήμονες – καθηγητές  οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν την αξιόπιστη καθοδήγηση και υποστήριξη σας στη σύνταξη ενός marketing plan.

  Το υψηλά εξειδικευμένο και καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό της Academynet δίνει εγγυήσεις:

  • Στην κατανόηση της αγοράς στην οποία βρίσκεται και δραστηριοποιείται η εταιρεία καθώς και της θέσης της,
  • Στον καθορισμό της αγοράς – στόχος, στην οποία απευθύνεται το νέο προϊόν της εταιρείας,
  • Στον καθορισμό του χάρτη ανταγωνισμού, κατά τον οποίο θα ανευρεθούν οι ανταγωνιστές καθώς και οι ενέργειες και τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους,
  • Στον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής, στη διανομή και στη χωροθέτηση του προϊόντος,
  • Στην εύρεση του δυνατού σημείου της εταιρείας που θα προσδώσει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά
  • Στον προσδιορισμό των στόχων της εταιρείας καθώς και των πολιτικών ως προς την επίτευξη τους,
  • Στον καθορισμό του κεφαλαίου που πρέπει να επενδυθεί ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι,
  • Στην εκτενή ανάλυση της αγοράς (SWOT, PESTEL, Porter’s five forces analysis)
  • Στον καθορισμό των ενεργειών προσέλκυσης της αγοράς – στόχος

  Επίσης η Academynet πρωτοπορεί και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς την τιμή που θα πληρώσετε καθώς και τον επιστήμονα – καθηγητή της αρεσκείας σας.