Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Ομιλία – Εισήγηση

  ACADEMYNET

  Ομιλία – Εισήγηση

  Ομιλία – Εισήγηση σε ένα συνέδριο, σε μία ημερίδα, σε μία εκδήλωση

  Μία ομιλία εκφωνείται σε ένα συνέδριο, σε μία ημερίδα, σε μία εκδήλωση που διοργανώνει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, κλπ. Σκοπός της ομιλίας είναι η εισήγηση μιας πρότασης/ενός συγκεκριμένου θέματος ενώπιον ακροατηρίου.  Η ομιλία πρέπει να είναι γραμμένη σε τυπικό και επίσημο ύφος. Ωστόσο, οι προτάσεις που απαρτίζουν το κείμενο προς εκφώνηση δεν πρέπει να είναι μακροσκελείς όπως συμβαίνει κατά τη σύνθεση των γραπτών κειμένων.

  Επισημαίνεται ότι η σύνταξη ενός κειμένου έχει τον ίδιο σκοπό που έχει η διατύπωση μιας ομιλίας. Ήτοι, και στις δύο περιπτώσεις μεταβιβάζονται πληροφορίες και οι απόψεις του συντάκτη. Εντούτοις, στην ομιλία το κείμενο αποδίδεται προφορικώς και όχι γραπτώς που σημαίνει ότι επιβάλλεται να επιτευχθεί άμεσα η προσέλκυση του κοινού. Επομένως, η σύνταξη μιας ομιλίας δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Δηλαδή, απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εμπειρία για τη σύνταξη κειμένων που προορίζονται για εκφώνηση σε ακροατήριο. Επιπλέον, ο ομιλητής πρέπει να υποστηρίξει τη θέση του πλήρως και με ακρίβεια ώστε να έχει υψηλή απήχηση στο κοινό που απευθύνεται.

  Η Academynet συνεργάζεται με πολύ υψηλά εξειδικευμένους και καταρτισμένους καθηγητές. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς έχουν εμπειρία ως διδάκτορες σε πανεπιστήμια. Πέρα από τη διδακτική τους εμπειρία στα πανεπιστήμια έχουν πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, η πολυετή τους εμπειρία τους καθιστά τους πιο κατάλληλους ώστε να σας υποστηρίξουν στη διατύπωση Ομιλιών – Εισηγήσεων.

  Το υψηλά εξειδικευμένο και καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό της Academynet δίνει εγγυήσεις:

  • Στην τήρηση των κανόνων και οδηγιών για τη σύνταξη ομιλιών
  • Στη συστηματική παρουσίαση των πληροφοριών, των ευρημάτων και των συμπερασμάτων.
  • Στην απόδοση του λόγου ώστε να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού καθ΄ όλη τη διάρκεια της ομιλίας
  • Στην παρουσίαση των ευρημάτων με πληρότητα, γλωσσική σαφήνεια, συνοχή, οργάνωση και θεμελίωση απόψεων και επιχειρημάτων
  • Στην ύπαρξη σωστής δομής η οποία θα χαρακτηρίζεται από λογική σειρά και συνέχεια
  • Στην ταχύτατη εξυπηρέτηση σας και στην άμεση ανταπόκριση στα ερωτήματα σας έως ότου να ολοκληρωθεί το έργο σας

  Επίσης η Academynet πρωτοπορεί και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς την τιμή που θα πληρώσετε  καθώς και τον επιστήμονα – καθηγητή της αρεσκείας σας.